رنگ و پوشش های ساختمانی

رنگ و پوشش های ساختمانی :

تعریف رنگ :

رﻧﮓ ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ :ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ از ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌـﺪﻧﻲ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ رزﻳـﻦ ﻫـﺎ، ﻣـﻮاد اﻓﺰودﻧـﻲ، رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫـﺎ، ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﺣﻼل ﻫﺎ، ﻫﺎ، ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺰﻳﻴﻦ)زﻳﺒﺎﻳﻲ (ﺑﻪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ بکار می رود.

دسته بندی

رنگ و پوشش ها به چهار دسته تقسیم میشود.
رنگ و پوشش های حلالی
رنگ ها و پوشش های پرجامد
رنگ ها و پوشش های پایه آبی
رنگ ها و پوشش های پودری
وﻳﮋﮔﻲ ها :

وﻳﮋﮔﻲ رﻧﮓ ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺶ و ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط مطابقت کند.
رنگ های تزئینی مورد استفاده در ساختمان بابد بر پایه اب باشند.
دو لایه از این رنگ ها باید سطح را کاملا بپوشاند.
اگر این رنگ ها برای سطوح خارجی ساختمان به کار برده می شود, باید در برابر شرایط محیطی مانند UV دمائ رطوبت,یخبندان, مقاوم باشد و در کوتاه مدت ( کمتر از 5 سال )تخریب نشود.
رنگ ها و پوشش ها باید بر روی زیر کار مناسب و سازگار که بصورت صحیح و به اندازه ی نیاز آماده سازی شده, به کار برده شود.
پیش از پوشش ها ,همه ی عیوب سطحی, ترک ها و درز ها که ممکن است موجب غیر یکنواختی رنگ یا پوشش شود باید درزگیری و بتانه کاری شوند.
رنگ ها و پوشش های ساختمانی باید قابلیت کاربرد با قلم مو و غلتک (برای سطوح و بناهای کوچک ) و پاشش (برای سطوح بزرگ ) را داشته باشند .
لوازم چوبی معمولا در کارگاه ها و پارکت ها پس از نصب پوشش داده می شوند.
مشخصات رنگ برای برای استخرهی شنا و سایر سطوح بتنی و ساختمانی در استاندارد ملی ایران شماره 307 ارائه گردیده است.
ویژگی و شرایط استفاده از رنگ و جلاهای محافظ مورد مصرف برای حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی باید مطابق با استاندارد های ملی ایرانت شماره های 6594 باشد.همچنین در آماده سازی سطوح فولادی از اعمال رنگ و سایر پوشش ها ,مشخصات سایه بندهای فلزی و غیر فلزی در مجموعه استانداردهای ملی ایران 13686 و 14946 لحاظ گردد.
رنگ شناسی چه فایده دارد؟ وقتی شما رنگ ها رو بشناسید می توانید رنگ ها رو به طور صحیح در کنار هم استفاده کنید و خروجی نهایی کار شما بسیار زیباتر، حرفه ای تر و اصولی تر و از نظر هنری صحیح تر شده و حتی به واقعیت نیز نزدیک تر خواهد شد.

انواع رنگ ها در مواد و نور

سه رنگ اصلی مواد رنگی: آبی، قرمز و زرد
سه رنگ اصلی نور: آبی، قرمز و سبز همه ی رنگهای سرد و گرم، از ترکیب انواع این سه رنگ، بدست می آیند.
سه رنگ اصلی یا درجه اول: قرمز – زرد – آبی

رنگ های درجه دوم :

زرد + قرمز = نارنجی
زرد + آبی = سبز
آبی + قرمز = بنفش
در برخی از فرهنگهای قدیمی، از جمله مصری ها و چینی ها، از رنگها برای درمان استفاده می شده است. این کار که گاهی به آن نور درمانی یا رنگ شناسی نیز گفته می شود هنوز هم به عنوان روش درمان جایگزین مورد استفاده قرار میگیرد. از رنگ قرمز برای تحریک و ذهن و افزایش تمرکز استفاده می شود. از رنگ زرد برای تحریک اعصاب استفاده می شود. از رنگ نارنجی برای بالا بردن سطح انرژی استفاده می شود. از رنگ آبی برای کاهش درد و تسکین بیمار استفاده می شود. از رنگ نیلی برای تسکین ناراحتی های پوستی استفاده می شود. اغلب روانشناسان به رنگ درمانی به دیده شک و تردید می نگرند و می گویند که درباره تاثیرات احتمالی رنگها اغراق شده و رنگها در فرهنگهای مختلف، معانی متفاوتی دارند. پژوهش ها نشان داده اند که در بسیاری از موارد، تاثیرات رنگها در تغییر حالت افراد، تاثیراتی زودگذر و موقتی بوده است. برای مثال، قراردادن افراد در اتاق آبی ممکن است در ابتدا احساس آرامش در آنها به وجود آورد امّا این اثر پس از آن که آنها آرامششان را بازیافتند، به تدریج کاهش خواهد یافت.

رنگ گرم و سرد در واقع به حسی که از دیدن چرخه رنگ به وجود می آید گفته می شود. رنگ های گرم شامل رنگ های قرمز، زرد,نارنجی است . از این رنگ برای دیوار های محیط زندگی و خانه استفاده می شود یا به عنوان رنگ تاکید کننده و نمایش بیشتر رنگ های خنثی )سفید و مشکی( استفاده می شود. رنگ های سرد مانند آبی، بنفش و سبز است. یک انتخاب متداول در رنگ آمیزی دیوار محل زندگی و اتاق های خواب برای ایجاد احساس آرامش در فضای خانه به دلیل خصوصیت کاربردی بودن آنها می باشد. از این رنگ ها برای هدایت احساسات و عواطف در وب سایت استفاده می شود. رنگ های گرم شادابی و راحتی را القا می کنند. این رنگ ها باعث می شوند فضا کوچکتر به نظر برسد، زیرا تن رنگ های گرم باعث ایجاد حس راحتی در افراد می شود .رنگ های گرم باعث فعال شدن عکس العمل های مغز می شود و احساس هیجان، عشق و در بعضی مواقع عصبانیت را القا می نماید. در فضا های خیلی بزرگ استفاده زیاد از رنگ های گرم باعث ابهت فضا می شود و با رنگ های خنثی هم تطابق دارد. انتخاب رنگ های سرد، جهت آرامش و تسکین ، تا حدی منحصر به فرد است و باعث بزرگ تر به نظر رسیدن فضای موجود می شود .ایرادی که به رنگ های سرد چرخه ی رنگ می گیرند این است که فضا را سرد تر از آنچه هست نمایش می دهد و باید با فضا های آزاد منطبق شود. رنگ های سرد باعث ایجاد اثرات منفعل )غیر فعال( در مغز شده که باعث ایجاد احساس رضایت، آرامش و عدم فعالیت می شود.

خصوصیات رنگ قرمز:

• رنگ قرمز روشن برای بیان عشق و لذت.

• قرمز تیره برای بیان حس انتقام جویی، عصبانیت همچنین شجاعت و رهبری را القا می کند.

• صورتی برای ایجاد فضای رمانتیک و قابلیت های زنانه

. • قرمز- قهوه ای تغییر و سقوط را القا می کند.

خصوصیات رنگ سبز:

زرد- سبز بیماری و اختالف را القا می کند.
سبز تیره جاه طلبی، کامیابیرا القا می کند.
سبز متمایل به آبی سالمتی و ثبات را القا می کند.
سبز زیتونی نماد صلح و هارمونیرا القا می کند.

خصوصیات رنگ آبی:

• آبی روشن سالمتی، عمق، ثبات و ایمان را القا می کند.

• آبی تیره تر دانش ، قدرت ، اعتماد و کمال را القا می کند.

خصوصیات رنگ بنفش :

• بنفش روشن حس لطافت، حس نوستالژی و رومانتیک را القا می کند.

• بنفش تیره حس دمدمی مزاج بودن، سر سختی ، دلتنگی و نا امیدی و در بعضی مواقع حس قدرت طلبی و نظارت را القا می کند.

خصوصیات رنگ زرد:

• رنگ زرد روشن برای القای حس خطر و ترس است.

• رنگ زرد تیره تر برای القای شادی ، لذت و تازگی است.

خصوصیات رنگ نارنجی :

• زرد- نارنجی یا نارنجی طالیی حس پرستیژ و خرد را القا می کند

. • قرمز – نارنجی حس لذت، انرژی و سالمتی و آرزو را القا می کند.

• نارنجی تیره به معنی تغییر و عدم اطمینان است.

خصوصیت رنگ قهوه ای:

• قهوه ای خیلی کمرنگ برای القای آرامش، پاکی، ظرافت است.

• قهوه ای کمرنگ ) میانه( خستگی، کسلی و حفاظت را القا می کند .

• قهوه ای تیره استحکام، راحتی و تجربه را القا می کنند.

خصوصیت رنگ ها ی سفید و مشکی:

• سفید، تمیزی، پاکی و رهایی ر القا می کند.

• سیاه، قدرت، ظرافت و رمزآلودگی را القا می کند.

مطالب اخیر

محاسبات

شرح خدمات دپارتمان سازه و محاسبات گروه طراحیآویستات: محاسبات سازه با اسکلت فلزی و بتنی

ادامه مطلب »

آسانسورها

الزامات اولیه انتخاب آسانسور طراح باید تعداد,ظرفیت و نوع (مسافربر,باربرو …)آسانسورهای ساختمان را در مراحل

ادامه مطلب »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *