معماری

شرح خدمات دپارتمان معماری گروه طراحی آویستا:

  • طراحی ، نظارت و اجرای ساختمان با کاربری های  اداری ،تجاری ،مسکونی ،ورزشی ، فرهنگی و محوطه سازی
  • ارائه نقشه های فاز 1 جهت اخذ پروانه از شهرداری
  • ارائه نقشه های فاز 2 جهت اخذ پروانه ساخت از نظام مهندسی
  • ارائه نقشه های اجرایی
  • طراحی نما به همراه طراحی دیتیل های اجرایی
  • طراحی داخلی به همراه طراحی دیتیل های اجرایی
  • مرمت و بازسازی بنا

 

1مجموع 8 پروژه
1مجموع 8 پروژه

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :