پروژه ها

مکانیک

شرح خدمات دپارتمان مکانیک گروه طراحی آویستات: مشاوره طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی ساختمان های مسکونی و برج ها. مشاوره طراحی و نظارت بر تاسیسات

ادامه مطلب »

معماری

شرح خدمات دپارتمان معماری گروه طراحی آویستا: طراحی ، نظارت و اجرای ساختمان با کاربری های اداری ،تجاری ،مسکونی ،ورزشی ، فرهنگی و محوطه سازیارائه

ادامه مطلب »

مجتمع تجاری

مجتمع تجاری مالک : سازمان بازنشستگی شهرداری تهران طراحی فاز ۱ و ۲  تعداد طبقات : ۱۴ طبقه ۷ طبقه زیرزمین پارکینگ ؛ همکف تا

ادامه مطلب »

مجتمع تجاری آتیه

مجتمع تجاری آتیه واقع در منطقه ۲ مالک : ستاد اجرایی زمان حضرت امام طراحی فاز ۱ و ۲ هشت طیقه پارکیگ در زیرزمین طبقه همکف تا چهارم

ادامه مطلب »

معماری

شرح خدمات دپارتمان معماری گروه طراحی آویستا: طراحی ، نظارت و اجرای ساختمان با کاربری های اداری ،تجاری ،مسکونی ،ورزشی ، فرهنگی و محوطه سازی

ادامه مطلب »