دسته‌بندی: مقالات

سبک گوتیک

سبک گوتیک

سبک گوتیک در اواسط قرن دوازدهم میلادی، معماری گوتیک رونق یافت و از فرانسه به سایر نقاط غرب اروپا گسترش پیدا کرد. پس از این

ادامه مطلب »

برج فریم دبی 2009

برج فریم دبی  یکی از بهترین جاذبه های معماری و گردشگری در دنیا به حساب می آید ،این برج پوشیده شده با روکش طلا است

ادامه مطلب »
ساختمان میلگرد

ساختمان میل گرد

ساختمان میل گرد در دهکده هامیلتون قرار دارد زمین آن از املاکی است که باغ درخت سیب در آن قرار دارد و داخل مزرعه گندم

ادامه مطلب »
سبک بوهمیان

سبک بوهمیان

سبک بوهمیان سبک معماری داخلی است که از بوهمیائیها الهام گرفته‌شده‌است. در واقع این سبک که مملو از طرح و رنگ است به گذشته‌های دوری

ادامه مطلب »

بتن پیش تنیده

ﺑﺘﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮوي ﭘﻴﺶ ﺗﺗﻨﻴﺪﮔﻲ, تنش هاي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺒﺮي ،

ادامه مطلب »
انواع نانو مواد

نانو

نانو لوله های کربنی : نانو لوله های ﻛﺮﺑﻨﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻚ ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﻲ دﻳﻮاره و ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺮﺑﻨﻲ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ دﻳـﻮاره ﺗﻘﺴﻴﻢ

ادامه مطلب »

بررسی و پهنه بندي تنش ها

بررسی و پهنه بندي تنش هاي فیزیولوژیک حرارتی انسان در ایران چکیده امروزه در برنامه ریزيهاي راحتی و سلامت انسان، بررسی وضعیت تنشهاي فیزیولوژیک حرارتی،

ادامه مطلب »

معماری پایدار

کاربرد مفاهیم پایداری در معماری,مبحثی تازه را به نام معماری پایدار یا معماری اکولوژیکی یا معماری سبزو یا معماری زیست محیطی که همگی دارای مفهوم

ادامه مطلب »